Organigramme 1 DGP

Gen. Bryg. DUCH Bronisław

Sztab
[Etat-Major]
Ppłk dypl. SKRZYDLEWSKI Józef

Dowódcy broni
[Commandants d’Armes]
Płk dypl. GRABOWSKI Zygmunt

Szefowie Służb
[Chefs de Services]

1. Pułk grenadierów Warszawy
[1er Régiment de Grenadiers de Varsovie, 1er RGP]
Płk dypl. KOCUR Szymon

     I Baon  [1er Bataillon]
     Mjr dypl. SZCZERBO-RAWICZ Antoni
          1. Kompania  [1ère Compagnie]
          Kpt GACEK Franciszek
          2. Kompania  [2ème Compagnie]
          Kpt TUSZYŃSKI Jan

     II Baon  [2ème Bataillon]
     Mjr dypl. SZYDŁOWSKI Adam
          5. Kompania  [5ème Compagnie]
          Kpt. GIBLIŃSKI Antoni
          6. Kompania  [6ème Compagnie]
          Kpt. KAZIMIERCZAK Stefan
          7. Kompania  [7ème Compagnie]
          Kpt. PŁOCHARZ Piotr

     III Baon  [3ème Bataillon]
     Mjr dypl. FUGLEWICZ Jan
          9. Kompania  [9ème Compagnie]
          Kpt. SITNY Feliks
          10. Kompania  [10ème Compagnie]
          Kpt. SMOCZKIEWICZ Antoni
          11. Kompania  [11ème Compagnie]
          Kpt. NOWAK Wojciech

2. Pułk grenadierów im. Bolesława Chobrego
[2ème Régiment de Grenadiers Bolesław Chobry, 2ème RGP]
Pułk ZIĘTKIEWICZ Władysław

     I Baon  [1er Bataillon]
     Mjr dypl. SZYDŁOWSKI Zdzisław
          1. Kompania  [1ère Compagnie]
          Kpt PIĄTKOWSKI Tadeusz
          2. Kompania  [2ème Compagnie]
          ŁABNO Edward
          3. Kompania  [3ème Compagnie]
          Kpt BUDZYŃSKI Adam Marian

     II Baon  [2ème Bataillon]
     Mjr WRONA Franciszek
          5. Kompania  [5ème Compagnie]
          Kpt DOMITER Karol
          6. Kompania  [6ème Compagnie]
          Kpt BERAK Stanisław
          7. Kompania  [7ème Compagnie]
          Kpt SOŚNIERZ Jan

     III Baon  [3ème Bataillon]
     Mjr RZOZOWSKI Michał
          9. Kompania  [9ème Compagnie]
          Kpt DOBIJA Stanisław
         10. Kompania  [10ème Compagnie]
         Kpt KAUCZ Jan
         11. Kompania  [11ème Compagnie]
         Kpt GWÓŹDŹ Izydor

3. Pułk grenadierów śląskich
[3ème Régiment de Grenadiers Silésiens, 3ème RGP)
Płk WNUK Wincenty

     I Baon  [1er Bataillon]
     Mjr KAROLUS Stanisław
         1. Kompania  [1ère Compagnie]
         Kpt. KOZAN Stefan
         2. Kompania  [2ème Compagnie]
         Kpt. PASZKI Kazimierz
         3. Kompania  [3ème Compagnie]
         Kpt. JELONKIEWICZ Alfred

     II Baon  [2ème Bataillon]
    Mjr MICHALIK Antoni
         5. Kompania  [5ème Compagnie]
         Kpt TARNAWSKI Tadeusz
         6. Kompania  [6ème Compagnie]
         Kpt. MILCZAK Bogdan
         7. Kompania  [7ème Compagnie]
         Kpt. WAWRZYNIAK Teofil

     III Baon  [3ème Bataillon]
     Mjr PERL Franciszek
         9. Kompania  [9ème Compagnie]
        Kpt. MARCINIAK Franciszek
        10. Kompania  [10ème Compagnie]
        Kpt. NAZIEMBŁO
        11. Kompania  [11ème Compagnie]
        Kpt. HOLLY Karol

Oddział Rozpoznawczy im. ks. Józefa Poniatowskiego
[Détachement de reconnaissance Prince Józef Poniatowski, GRDI]
Ppłk dypl. KASPERSKI Włodzimierz

1. Wileński Pułk Artylerii Lekkiej im. Gen. Bema
[1er Régiment d’Artillerie Légère Général Bema]
Płk dypl. BRZESZCZYŃSKI Stefan

     I Dywizjon  [1ère Division ou 1er Groupe]
     Ppłk ROHOZIŃSKI Tadeusz
          1. Bateria  [1ère Batterie]  
          Por. LITWINOW Marian
          2. Bateria  [2ème Batterie]
          Kpt. DAWISKIBA Michał
          3. Bateria  [3ème Batterie]
          Kpt. KWIECIŃSKI Józef

     II Dywizjon  [2ème Division ou 1er Groupe]
    Płk dypl. STAFIEJ Kazimierz
          4. Bateria  [4ème Batterie]
          Kpt. DOLIŃSKI Piotr
          5. Bateria  [5ème Batterie]
          Mjr STOJEWSKI-RYBCZYŃSKI Józef
          6. Bateria  [6ème Batterie]
          Kpt. HYMOL Stanisław

     III Dywizjon  [3ème Division ou 1er Groupe]
     Mjr SPALTENSTEIN Henryk
          7. Bateria  [7ème Batterie]
          Por. ZIELIŃSKI Miczysław
          8. Bateria  [8ème Batterie]
          Kpt. OSIECKI Stanisław
          9. Bateria  [9ème Batterie]
          Kpt. CZYŻEWSKI Zbigniew

Dywizyjna Bateria Przeciwpancerna (10. Bateria 1. PAL)
[Batterie Divisionnaire Antichar]
Kpt URSYN-SZANTYR Sergiusz

Zmotoryzowana Dywizyjna Kompania Przeciwpancerna
[Compagnie divisionnaire antichar motorisée]
Mjr KOSIOR Zygmunt

1.Pomorski Pułk Artylerii Ciężkiej
[1er Régiment d’Artillerie Lourde de Poméranie, ou 201ème Régiment d’Artillerie Lourde]
Ppłk dypl. ONACEWICZ Włodzimierz

     I Dywizjon  [1ère Division ou 1er Groupe]
     Mjr GROMCZAKIEWICZ Juliusz

     II Dywizjon  [2ème Division ou 2ème Groupe]
     Mjr dypl. SKRZYWAN Kazimierz


I Baon Saperów im. Tadeusza Kościuszki
[1er Bataillon de Sapeurs Tadeusz Kosciuszko]
Mjr ŁUKASIEWICZ Kazimierz

Dywizyjna Kompania Pionerów
[Compagnie Divisionnaire des Pionniers]
Rtm STEFANOWSKI Kazimierz

1. Gdanski Baon Łączności
[1er Bataillon de Transmissions de Gdańsk]
Mjr dypl. ROLA Tadeusz

Słuzba Zdrowia
[Service Sanitaire]
Mjr lek. NIEMYSKI Anatol

Park Artylerii Dywizyjnej
[Parc d’artillerie divisionnaire]
Mjr ROŻALSKI Feliks

Dywizyjna Kompania Samochodowa
[Compagnie Divisionnaire Motorisée]
Kpt. DOMARADZKI Jerzy

Sąd Polowy
[Tribunal Militaire]
Mjr CHUDZIAKIEWICZ Michał

Intendentura Dywizyjna
[Intendance Divisionnaire]
Kap. KRUPICZKA Tadeusz

Kwatera Główna Dywizji
[Quartier Général de la Division]
Kpt. MYCZKOWSKI Stanisław

Służba Żandarmerii
[Service de la Gendarmerie]
Kpt. ZAPISEK Jan