Organigramme 2ème DCP

Obsada etatów oficerskich 2 Dywizji Strzelców Pieszych

Wileński Dywizjon Rozponawcy

4 Warszawski Pułk Strzelców Pieszych
     1 batalion
          1 kompania strzelecka
          2 kompania strzelecka
          3 kompania strzelecka
          1 kompania ckm
     2 batalion
          4 kompania strzelecka
          5 kompania strzelecka
          6 kompania strzelecka
          2 Kompania ckm
     3 batalion
          7 kompania strzelecka
          8 kompania strzelecka
          9 kompania strzelecka
          3 kompania ckm

5 Małoplski Pułk Strzelców Pieszych
         1 batalion
               1 kompania strzelecka
               2 kompania strzelecka
               3 kompania strzelecka
               1 kompania ckm
       2 batalion
               4 kompania strzelecka
               5 kompania strzelecka
               6 kompania strzelecka
               2 Kompania ckm
     3 batalion
              7 kompania strzelecka
              8 kompania strzelecka
              9 kompania strzelecka
              3 kompania ckm

6 Kresowy Pułk Strzelców Pieszych
     1 batalion
               1 kompania strzelecka
               2 kompania strzelecka
               3 kompania strzelecka
               1 kompania ckm
    2 batalion
               4 kompania strzelecka
               5 kompania strzelecka
               6 kompania strzelecka
               2 Kompania ckm
    3 batalion
              7 kompania strzelecka
              8 kompania strzelecka
              9 kompania strzelecka
              3 kompania ckm

2 Warszawski Pułk Artylerii Lekkiej
     1 dywizjon
          1 Bateria
          2 Bateria
          3 Bateria
     2 dywizjon
          4 Bateria
          5 Bateria
          6 Bateria
     3 dywizjon
          7 Bateria
          8 Bateria
          9 Bateria

10 Dywizyjna Bateria Przeciwpancerna

2 (202) Modliński Pułk Arterii Cięźkiej
     
1 dywizjon
          11 Bateria
          12 Bateria
          13 Bateria
     2 dywizjon
          14 Bateria

2 Kaniowski Batalion Saperów
          1 kompania
          2 kompania

13 Dywizyjna Kompania Pionierów

Dywizyjna Kompania Przeciwpancerna

186 Park Artylerii

Łączność

Słuźba intendentury

Słuźba uzbrojenia

Słuźba zdrowia

Dywizyjny Oddział Sanitarny

Słuźba weterynaryjna

Słuźba topograficzna

Słuźba transportowa
     Kolumna przew. nr 1
     Kolumna przew. nr 2
     Grupa exploatacyjna

Słuźba źandarmerii

Słuźba duszpasterka

Słuźba sprawiedliwości

Poczta polowa